Kisakorets hjemmeside   

Øvelser hver onsdag kl. 1845 - 2115
i menighetsstua ved Furuset kirke.

Planer for koret fremover er : 
29 okt. synger vi under gudstjenesten i Furuset kirke. 
Fredag 15.12 kl. 19.00 arrangerer vi egen julekonsert i Furuset kirke.