Kisakorets hjemmeside   

Nytt styre valgt på årsmøtet 20/2-2019:

Leder: Valgkomiteen hadde ikke funnet noen kandidater som var villig til å påta seg ledervervet.
Styret deler på oppgaven.

Styremedlem: Bente Gro Sætre      2 år Ny
Styremedlem: Knut Mathisen       1 år igjen
Styremedlem: Tore Hagen        2 år Gjenvalg
Styremedlem: Helen Espelund      1 år igjen

Varamedlem: Sigrun T. Knudsen      1 år igjen
                     Wenche Nilsen Henriksen 2 år ny

Styret konstituerer seg selv.

 

Referat fra styremøte i Kisakoret 9.1.2019
Sted: Menighetsstua kl. 17.30-18.45
Tilstede.: Helen Espelund, Tore Hagen, Rønnaug G. Knudsen og Åse Løsness
Forfall: Knut Mathisen
Saker:
1. Bytte av øvingslokale til Frivillighetens hus.
Rønnaug og Helen har vært i møte med Rita Fjeld Hovden på Frivilligsentralen. De kan ikke gå inn på en fast leieavtale, vi  kan få leie huset til arrangementer og en onsdag innimellom. Det opplevdes også at det var mye akustikk i rommet. Det skulle komme lyddempende plater i taket og på veggene etter hvert.

2. Lokal kulturuke Fredag 8. - Søndag 17.mars
Kisakoret arrangerer allsangkveld
onsdag 13.mars kl. 19.00-21.00 på Lykkebo
.
Rønnaug tar kontakt med Kulturskolen og inviterer to elever til å komme å spille for oss.

3. Vi har fått invitasjon til å delta på Bygdekveld med Leikarringen lørdag 13.april. Dette tas opp med kormedlemmene.
4. Romerike Sangfestival – lørdag 6.april har vi også fått invitasjon til å delta på.
5. Det arrangeres musikkens dag på Jessheim lørdag 25.mai.  Her inviteres det lokale kulturlivet til å delta.
6. Årsmøte i Kisakoret blir onsdag 20. februar.
7. Vi har forlenget dirigent kontrakten med Geala frem til sommeren.
8. Tur til Stryn.  Vi får dessverre ikke til å arrangere tur til Stryn til sommeren.  På grunn av konfirmasjoner, og andre omstendigheter er det vanskelig å få til datorer som passer for begge korene og kormedlemmene.
Referent: Åse Løsness 12.1.19