Kisakorets hjemmeside   

P.T. ingen øvelser eller annen aktivitet pga koronakrisen.

 

Nytt styre valgt på årsmøtet 22/1-2020:

Leder: Valgkomiteen hadde ikke funnet noen kandidater som var villig til å påta seg ledervervet.
Styret deler på oppgaven.

Følgende ble valgt inn i styret:
        Tore Hagen
        Bente Gro Sætre
        Helen M. Espelund
        Knut Mathisen   
        Wenche Nilsen Henriksen

    vara:     Sigrun T. Knudsen
       "        Åse Løsness

      Styret konstituerer seg selv.