Kisakorets hjemmeside   

Innkalling til årsmøte i Kisakoret

 

Det innkalles til årsmøte i Kisakoret onsdag 21.2.18,

 kl.18.45 i Menighetsstua.

 

Saker som ønskes fremmet på årsmøte må være styret skriftlig i hende innen 7.2.17

 

Hilsen

Styret