Kisakorets hjemmeside   

Årsmøte 2017:

Følgende styre ble valgt:

Styremedlem:  Britt Løsness
     "                 Åse Løsness
     "                 Rønnaug G. Knudsen
     "                 Tore Hagen
     "                 Knut Mathisen

Vara:               Kjelrun Dagny Hals
   "                   Sigrun T. Knudsen