Kisakorets hjemmeside   

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 21. feb 2018:

Kontaktperson:     Åse Løsness

Kasserer:               Rønnaug G. Knudsen

Styremedlem:        Tore Hagen

Styremedlem:        Knut Mathisen

Styremedlem:        Helen Espelund

 

Varamedlem:              Kjellrunn Hals

Varamedlem:              Sigrun T. Knudsen